Misyon-Vizyon

Misyon

Alanında küresel bilgi ve becerilerle donanmış, girişimci ruha sahip, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olmayı ana hedef edinen makine mühendisleri yetiştirmek,Bilim ve teknolojiye katkıda bulunabilecek araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak,Bölgenin bilimsel ve teknolojik gelişimine önderlik etmek.

Vizyon

Bilim ve teknoloji alanında uluslararası ölçütlere uygun araştırmalar yapan, sürekli gelişimi esas alan eğitim sistemi ile ülkenin önde gelen ve aranan makina mühendislerini yetiştiren, toplumun yaşam standartlarının gelişimine ve ekonomik refahına önemli katkılar sağlayan, sürekli gelişen ve örnek gösterilen bir Makine Mühendisliği Bölümü olmaktır.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top