Kalite Güvence Sistemi

Fakültemizin kalite güvencesi sistemi eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerini planlama ve uygulama esaslarının tümünü kapsar.

Temel prensipleri aşağıdaki gibidir;

a)  Fakültemiz bünyesinde kalite güvencesi kültürünün yaygın hale getirilmesini sağlamak,

b)  Kalite güvencesi çalışmalarının Fakültemiz Kalite Politikası esaslarına dayanması,

c)  Fakültemizde öğretim elemanlarının akademik konularda, idari personelin ise yönetimsel konulardan kalite süreçlerini sahiplenmesi ve temel görevlerinden birisi olarak görmesinin sağlanması,

d) Tüm faaliyetlerin planlanması, plana uygun olarak uygulanması, uygulama neticelerinin görülmesi için ölçme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ölçme neticelerine göre geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

e) Fakültemizdeki tüm süreçlerin ilkeler ve görev tanımlarının yazılı hale getirilmesi ve yazıldığı gibi uygulanması.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top