DUYURULAR

Değerli Öğrenciler,

Tam kapanma tedbirleri çerçevesinde stajları devam eden öğrencilerimizin, eğer stajları devam ediyor ise staj yaptıkları firma veya kurumlarından alacakları görev belgelerini Bölüm Sekreterliklerine mail yoluyla 04.05.2021 tarihi Salı gününe kadar ivedilikle göndermeleri rica olunur. Görev belgesini göndermeyen öğrencilerin sigorta prim ödemeleri sonlandırılacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği;

 

Sınavlar

 

MADDE 29

 

(10) Bir dersin ara sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren 3 iş günü içerisinde başvurması ve ilgili bölüm başkanlığınca uygun görülmesi halinde mazeret sınavına alınır. Dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavının yer ve zaman planlaması ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır. Planlanan mazeret sınavına girmeyen öğrenci için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

 

(11) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Öğrenciye sıhhi izinli (sağlık raporlu) olduğu süreler içerisinde katılamadığı ara sınavlarının ve diğer yarıyıl içi sınavlarının yerine geçmek üzere bölüm başkanlığınca uygun bulunması halinde mazeret sınavı hakkı verilir. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencinin, sağlık raporunun asıl sureti ile birlikte bölüm başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekir. Öğrenci, sağlık raporunu aldığı gün ve saatten başlayarak raporunun bitimine kadar olan süreler içerisinde yarıyıl içi değerlendirmesine esas teşkil eden hiçbir sınava katılamaz. Raporlu olunan süreler içerisinde katıldığı yarıyıl içi sınav/sınavları) var ise iptal edilir. Rapor alınan saatten önce varsa girilen sınav/sınavlar) geçerli sayılır.

 

            Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 29- 10. ve 11. bentleri gereğince öğrencilerimiz mazeret sınavlarına girebilmektedir.

 

Bunun için yapılması gerekenler;

 

1) Mazeretinin bitiminden itibaren 3 iş günü içerisinde mazeretini de gösteren belgelerle birlikte Bölüm Başkanlığına dilekçe ile başvurmak.(Bunun için Bölüm Sekreterliğinize başvurunuz)

 

2) Sağlık nedeni ile sınavlarına giremeyen öğrenciler sağlık raporunun asıl sureti ile birlikte Bölüm Başkanlığına dilekçe ile başvurmak. (Bunun için Bölüm Sekreterliğinize başvurunuz.)

 

3) Başvurunuzu yaptıktan sonra Bölüm Sekreterliği ile irtibatta kalarak, dilekçenizin sonucunu öğrenebilirsiniz.

 

4) Dilekçeniz uygun görülmüşse, dersi aldığınız Öğretim Üyesi ile irtibata geçerek sınav tarihini sormanız gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen aşamalar nedeni ile öğrencilerimizin mazeretlerini doğrudan Öğretim üyelerine bildirmeleri resmi olarak kendilerine herhangi bir kazanım sağlamamaktadır. Bu yüzden öğrencilerimizin yukarıda belirtilen aşamalara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

 

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

ÖĞRENCİ BELGESİ, TRANSKRİPT TALEPLERİ HAKKINDA DUYURU

Değerli Öğrenciler,

Üniversitemiz ÜBYS sistemi üzerinde MENÜ - ÖĞRENCİ BİLGİ EKRANI - BELGE TALEBİ sekmelerini kullanarak öğrenci belgesi veya transkript vb. taleplerinizi online ortamda yapabilirsiniz. Elektronik olarak imzalanan belgeleriniz ÜBYS sisteminize (Belge talebi bölümüne) düşecektir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Ziraat Bankasının personel istihdamına ilişkin duyuruya aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

İlgilenen öğrencilerimize duyurulur.

 

 https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/insan-kaynaklari/acik-pozisyonlar

 

Page 1 of 7

FAKÜLTE DUYURULARI

Top