Merkezi Yatay Geçiş (Ek Madde-1) ile Fakültemize Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananlar

25 Ağustos 2021

 

Merkezi yatay geçiş (ek madde -1) ile Fakültemize yerleşen öğrencilerin listesi ekte sunulmuştur. Öğrencilerimiz

06- 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Fakültemize şahsen müracaat ederek kayıt yaptırabilirler. 

 

 

Merkezi Yerleştirme (Ek Madde-1) Puanına Göre Yatay Geçiş Başvurusunda Gerekli Belgeler:

 

1- Öğrenci Belgesi (onaylı veya e-devlet üzerinden alınan belge)

2- Transkript (Ara Sınıflar İçin)( onaylı veya e-devlet üzerinden alınan belge)

3- Disiplin Belgesi (onaylı ), (Öğrenci Belgesi veya transkriptinde belirtilmemiş ise)

4- Daha önce Yatay Geçiş yapmadığını gösterir belge (Öğrenci Belgesinde kayıtlanma şekli belirtilmemiş ise)

5- Ders İçerikleri (Ara Sınıflar İçin)( Üniversitenin Web sayfasından alınan)

6- ÖSYM Sonuç Belgesi (Yerleştiği Üniversiteyi Gösteren)

7- Kayıtlı olduğu bölümden farklı bir programa başvuru yapanlar YGS,LYS Sonuç Belgesi

8- Yabancı dille eğitim yapılan programların 2, 3 ve Sınıflarına yapılacak başvurularda Dil Yeterlik Belgesi (Hazırlık ve 1. Sınıfa başvurularda Dil Yeterlik Belgesi ibraz edememeleri halinde yatay geçişi uygun görülen öğrenciler hazırlık eğitimine alınırlar).

Top