Kurumlararası Yatay Geçiş – 2. Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananlar:

16 Ağustos 2021

 

İkinci yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan aşağıda adı ve soyadı yazılı olan adayların 23-27

Ağustos 2021 tarihleri arasında kayıtlarını fakültemizde şahsen yaptırmaları gerekmektedir.

 

Kayıt için gerekli evraklar:

1- Öğrenci belgesinin onaylı aslı ya da (barkodlu e-devlet çıktısı)

2- Transkript onaylı aslı ya da (barkodlu e-devlet çıktısı)

3- Disiplin cezası belgesinin onaylı aslı (Transkriptinde ya da öğrenci belgesinde belirtilmemişse)

4- 2.öğretimden 1.öğretime geçiş hakkı kazanan öğrencilerin %10'a girdiğine dair belgenin onaylı aslı.

5-Yurtdışından kayıt hakkı kazanan öğrencilerin denklik belgesinin aslı.

6- Hazırlık Bölümü olan sınıflar için hazırlık sınıfı okuduğuna dair belgenin onaylı aslı (öğrenci belgesi veya transkriptinde belirtilmemiş ise)

7- Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur (ilişiği yoktur) onaylı belgenin aslı.

Top