UZAKTAN EĞİTİM DUYURUSU

UZAKTAN EĞİTİM DUYURUSU

2020-2021 Eğitim öğretim yılında Fakültemizde uygulanacak uzaktan eğitim programı aşağıdaki hususlar dahilinde yapılacaktır.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.

  1. Öğrencilerimiz kayıt oldukları derslerine senkron ya da asenkron katılım sağladıklarında devam koşulunu sağlamış olacaklardır. Fakat hiçbir şekilde derslere katılmadığı belirlenen öğrencilerimiz için insiyatif, dersi veren Öğretim Üyesindedir.
  2. Öğrencilerimiz kayıt oldukları dersi senkron ya da asenkron izleyebilecekleri için 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Güz Yarıyılı ile sınırlı kalmak koşulu ile ders programında çakışan dersleri alabileceklerdir. Fakat çakışan bu derslerin sınav tarihleri ve saatleri de çakışabileceği için buradaki sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.
  3. Uzaktan eğitim kapsamında ders programında gösterilen her bir ders saati için,dersi veren öğretim üyesinin minimum 20 dakika eş zamanlı ders vermesi
  4. Öğrencilere verilecek olan ödev, proje vb. gibi sınav ve ölçme uygulamalarında verilen ödevler ve bu ödevlerin öğrenciler tarafından geri dönüşleri İBUZEM altyapısı üzerinden yapılacaktır. Bu yüzden hem Öğretim Üyelerinin hem de öğrencilerinin İBUZEM altyapısını kullanmaları beklenmektedir. Resmi olarak yapılan itirazlarda öncelikli olarak İBUZEM altyapısı üzerinden işlem yapılacaktır.
  5. Öğrencilerin, ara sınavlarının(proje, ödev, sınav, test vb..) yıl sonu başarı notundaki ağırlığı minimum %30, maksimum %40 olacaktır. Öğretim üyeleri bu aralıkta herhangi bir değer belirleyebilir.
  6. 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılında ara sınav yapmak isteyen Öğretim Üyeleri için ilgili dersin ara sınavını, dönemin 8.haftasında yapılması önerilmektedir. Bununla ilgili sınav programının hazırlanması Bölüm Başkanlıkları tarafından yürütülecektir.
  7. Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar gereği, öğrencilerimiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemine mahsus olmak üzere, dönem içerisinde ve ara dönem içerisinde staj yapabileceklerdir. Yaz döneminde yapılan stajlar ile Güz dönemi içerisinde staj yapacak öğrencilerimizin ilgili dersi, ders kayıtları esnasında seçmeleri gerekmektedir. Güz Dönemi içerisinde ve ara dönemde Staj projesi yapılmayacaktır. Öğrencilerimiz stajlarını Bölüm Staj Komisyonlarının izin verdiği kuruluşlarda yapabileceklerdir.

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: muhendislikibu.edu.tr
Top