Misyon-Vizyon

Vizyon: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu ülkemizde bilgisayar mühendisliği alanında eğitim ve öğretim faaliyeti gösteren bölümler arasında ilk sıralarda yer almaktır. Akademik kadrosunun zengin olması, uzmanlık alanlarının geniş olması, bu bağlamda açılan seçmeli derslerin çeşitli olması, bilimsel yayın ve araştırma projelerinin fazla olması, özellikle Avrupa Birliği projelerinde yer alması bölümümüzün temel vizyonudur.

 Misyon: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün misyonu bölgemizde ve ülkemizde bilgisayar alanında yaşanan problemleri çözen, var olan sistemlerin yürütülmesini ve bu sistemlerin geliştirilmesine katkı yapan, bilgisayar tabanlı yeni sistemlerin analizlerini yapabilen, bu sistemleri tasarlayabilen ve geliştirebilen, topluma özellikle bilgisayar tabanlı sistemlerde öncülük edebilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, grup çalışmasını ve liderliğini sürdürebilen, sorumluluk sahibi bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: muhendislikibu.edu.tr
Top