Akreditasyon

Akreditasyon, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı ve yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir.

Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP), yüksek öğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” PUKÖ döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir.

Üniversitemizde kalite komisyonları kurulmuş olup gerekli çalışmaları yapmaktadır.   

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere, Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş, 2003 yılında mühendislik programlarının değerlendirmesine başlamış ve 2007 yılında dernekleşmiştir.

MÜDEK 17 Kasım 2006 tarihinden beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun üyesi ve 15 Haziran 2011 tarihinden beri Washington Accord (WA) imzacısıdır (üyesidir).

Fakültemizde Fakülte MÜDEK Komisyonu ve bölüm MÜDEK komisyonları oluşturulmuştur. Fakülte MÜDEK komisyonunun aldığı kararlar doğrultusunda MÜDEK ölçütlerindeki eksiklikler tespit edilmekte ve bu eksikliklerin giderilmesi konusunda komisyon tarafından tavsiye kararları alınmaktadır. Bölümlerimiz bu tavsiye kararları doğrultusunda eksiklerini gidermektedir.

Top