vahdettinciftci

 

Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ

Dekan V.

 

HandeSelenERGE

Doç. Dr. Hande Selen ERGE

Dekan Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dr. Öğr. Üyesi Oktay AYTAR

Dekan Yardımcısı

Fakülte Sekreteri

Rahmi AKBIYIK

 
 
 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi © 2018 Sayfa Başı