***Başvurular İlgili Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokullarına Yapılacaktır. Başvuru belgelerini elden ya da posta yoluyla yapılabilir.(Postadaki gecikmeler Üniversitemizin sorumluluğunda değildir.)

Kurumlararası Yatay Geçiş Değerlendirme:

Fakültemiz bölümleri için ilan edilen/ilan edilecek olan Kurumlararası Yatay Geçiş kontenjanlarına başvuran/başvuracak olan öğrencilerin (Merkezi Yerleştirme Puanına göre yapılan yatay geçişler hariç)  değerlendirilmelerinin  ; Lisans Yerleştirme Sınavı  puanının % 60 ‘ı ile Lisans not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığı olan puanın %40  ının toplanarak yapılmasının, Fakültemiz  Yönetim Kurulunun 26/07/2017 tarih ve 2017/18-126 sayılı kararı doğrultusunda uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

 Başvuru Evrakları:

 Yatay geçiş başvurusunda adaylardan aşağıdaki evraklar istenilmektedir: 

 Kayıt için Gerekli Belgeler:

  • ÖSYM sonuç belgesi (yerleştirme)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Öğrenci kimlik kartı (geldiği üniversiteye ait)
  • İkinci Öğretimden Örgün Öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge.
  • 4 adet vesikalık fotoğraf
  • Disiplin cezası olmadığına dair belge aslı (Öğrenci Belgesinde belirtilmemiş ise)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi © 2017 Sayfa Başı