"Eurostudent VI" projesini yürütmek üzere ülkemiz adına Anadolu Üniversitesi görevlendirilmiştir. Söz konusu Üniversite tarafından Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinin yanıtlaması için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.

 

Bu anket formu, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa yükseköğretimin sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan Eurostudent Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Söz konusu Projenin genel amacı; Avrupada yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara politikalarını belirlemede ve/veya mevcut politikalarına yardımcı olmaktır.

 

Söz konusu anket formunun linki aşağıda belirtilmiştir.

 

Anket Linki:

http://goo.gl/forms/GBDD7VJgystt3JCs1


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi © 2017 Sayfa Başı