Yazdır

Destekleyen Kuruluş

Proje Adı

Proje Kodu

Proje Yürütücüsü/Araştırmacı

Yürürlük Süresi

BAP-AİBÜ

Bolu da Geleneksel Konut Mimarlığı Ve Erken Cumhuriyet Dönemi Konut Mimarlığı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

 

BAP 2007 – 09.02.263

Yrd.Doç.Dr. Leyla Alpagut

Arş. Gör. Mehmet Saner

3 YIL

(Sonuç Raporu Verildi)

BAP-AİBÜ

Açık-Yeşil Alan Mekan Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Niceliksel Bir Yöntem Tasarımı

 

BAP-2008.09.02.287

Yrd. Doç. Dr. Seval Cömertler

3 YIL

(Sonuç Raporu Verildi)

BAP-AİBÜ

Bolu Kentinin Mekan Gelişimini Belirleyen Etmenler

BAP-

2008.09.02.263

Yrd. Doç. Dr. İsmail Taner

Prof. Dr. Mehmet Tunçer

Yrd. Doç. Dr.Binali Tercan

 

3 YIL

(Uzatma Alındı)

Bolu Belediyesi

Karacasu Termal Turizm Merkezi Planlaması

 

Prof. Dr. Mehmet Tunçer

Yrd. Doç. Dr.Binali Tercan

Yrd. Doç. Dr. İsmail Taner

Yrd. Doç. Dr.Nusret Karakaya

Peyzaj Mim. Eylem Kaya

 

2 YIL

(Sonuç Raporu ve Planlar Verildi)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Sinop İli Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Projesi

 

Belda Ltd. Şti (Müellif)

Prof. Dr. Mehmet Tunçer (Danışman)

Yrd. Doç. Dr.Binali Tercan

(Danışman)

1 YIL

(Danışmanlık Hizmeti –Sonuçlanmıştır.)