MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ ÜCRET İADELERİ HAKKINDA !

Değerli Öğrenciler,

Aşağıdaki linkte isimleri bulunan öğrencilerin yaz okulunda açılmayan derslerin ücret iadeleri için banka dekontunun aslı (Bankamatik çıktısı geçerli değildir) ile birlikte 3 Ağustos 2018 Cuma mesai bitimine (17:00) kadar Bölüm Sekreterliğine dilekçe yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Dilekçe ile bu tarihe kadar başvuru yapmayanların ücret iadesi yapılamayacaktır.) Ücret iadesine ilişkin dilekçe örneği Bölümün web sitesinde Formlar ve Dilekçeler kısmında yer almaktadır; dilekçenizi eksiksiz, formata uygun şekilde doldurmanız gerekmektedir.

MAKİNE 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ ÜCRET İADE LİSTESİ

Bilgilerinize duyurulur.

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

II. GÜNCELLEME

Değerli Öğrenciler,

Bölümümüz 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Yaz Dönemi Ders Programı için yapılan II. GÜNCELLEME aşağıdaki linkte sunulmuştur.

MAKİNE 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ DERS PROGRAMI II. GÜNCELLEME

Bilgilerinize duyurulur.

 

YAZ OKULU DERS KAYITLARI TASLAK AŞAMASINDA KALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

2017-2018 Yaz Öğretimi Dersleri "Taslak Aşamasında" kalan öğrencilerin listesi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Listedeki öğrencilerimiz taslakta bıraktıkları dersler için ders kayıt haklarından vazgeçmedilerse 27.06.2018 saat 23:00'a kadar sisteme (bys.ibu.edu.tr) girip kayıtlarını kesinleştirmeleri gerekmektedir. Aksi tadirde taslakta bıraktıkları dersler için ders kayıtları tamamlanmadığından dolayı derslere devam etmeleri söz konusu olmayacaktır.

2017-2018 Yaz Okulu Dersleri Taslak Aşamasında Kalan Öğrenci Listesi

Bilgilerinize önemle duyurulur.

2017-2018 YAZ ÖĞRETİMİ AÇILMASI KESİNLEŞEN DERSLER

Değerli Öğrenciler,

Yaz Öğretiminde açılması kesinleşen derslerle ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 22.06.2018 tarihli açıklamış olduğu listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU AÇILMASI KESİNLEŞEN DERSLER

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TEK-ÇİFT SINAV PROGRAMI

Bölümümüz 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tek-Çİft Sınav Programı aşağıdaki linkte duyurulmuştur.

MAKİNE 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TEK-ÇİFT SINAV PROGRAMI

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN

LİNKE TIKLAYINIZ !

 

TEK ÇİFT SINAVLARI HK.

Değerli Öğrenciler,

Tek-Çift Sınavlarına başvuracak öğrencilerin dilekçelerini en geç 07 Haziran 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Dilekçelerde ıslak imzalı şekilde öğrenci imzası, danışman imzası ve dilekçe ekinde final notlarının da işlenmiş olduğu ıslak imzalı mühürlü mezuniyet transkripti yer almalıdır.

Belirtilen tarihe kadar dilekçelerini teslim etmeyen öğrenciler için program hazırlanamayacağı göz önüne alınarak öğrencilerimizin yukarda açıklanan hususlara özenli olmaları önem arz etmektedir.

Tek-Çift Sınav Dilekçe Formu sayfasında aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Bilgilerinize Duyurulur.

MAKİNE TEK-ÇİFT DİLEKÇE FORMU (Mezuniyetine tek veya - çift dersten başarısız olduğu nedeniyle sınava girecekler için)

MAKİNE YÜKSELTME SINAVI DİLEKÇE FORMU (Mezuniyetinde tek veya iki dersten başarılı olup yükseltmeye girecekler için)

(Not: Yükseltme ve tek çift sınavı aynı  statüde olup mezuniyetiniz için toplamda maksimum iki dersten ek sınava girebilme hakkınız bulunmaktadır.)

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

Değerli Öğrenciler,

Dinamik dersi ile Ekonomi dersinin, İş Sağlığı ve Güvenliği dersi ile de Makine Elemanları dersinin sınav tarihlerinde değişiklik olmuştur.

Değişiklikleriyle birlikte Bölümümüz 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınav Programı aşağıdaki linkte yer almaktadır.

MAKİNE 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI I. GÜNCELLEME

Bilgilerinize duyurulur.

TELAFİ DERSİ DUYURUSU !

Bölümümüzde Dr. Öğr. Üyesi A. Osman EMİROĞLU tarafından okutulmakta olan ve Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi nedeniyle ertelenen "Uygulamalı Termodinamik" dersinin telafisi 17 Nisan Salı günü, 13:30-17:20 saatleri arasında yapılacaktır.

 

MAZERET SINAV DUYURUSU !

Bölümümüzde öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül ERENÇİN tarafından okutulmakta olan "Matematik II" dersinin mazeret sınavı 26 Nisan 2018 tarihi Perşembe günü saat 10.00'da Fen Edebiyat Fakültesi'nde 310 no.lu odada yapılacaktır.

İlgili dersin mazeret sınavına girecek öğrencilerine önemle duyurulur.

 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ HAKKINDA !!!

Değerli Öğrenciler,

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından, "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17. Maddesi" gereği alınması zorunlu olan, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmesi planlandığı, eğitim sonrasında sertifika verileceği ve bu sertifikanın iş yeri tehlike sınıfına göre bir ile üç yıl aralığında geçerli olacağı Rektörlük Makamı'nın ilgi yazılarıyla tarafımıza bildirilmiştir.

Söz konusu eğitim ile ilgili olarak; Bölümümüz öğrencilerinden "2017-2018 Eğitim Öğretim yılında staj yapma zorunluluğu olanların" aşağıdaki linkte beliritlen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini alması zorunludur. Eğitime katılmayanların stajları geçerli olmayacaktır.

Değerli öğrencilerimizin belirtilen konuya hassasiyetle yaklaşamaları önemle rica olunur.

İlgili tarihlerde yapılacak derslerle ilgili gelişmeler ilerleyen zamanda duyurulacaktır.

Aşağıdaki linkte tarihler ve program akışları detaylı bir şekilde yer almaktadır.

Bilgilerinize duyurulur.

AİBÜ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ PROGRAMI

 

DUYURU !

Değerli Öğrenciler,

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı ders kayıtları ile ilgili olarak;

"Öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemine girerek ders kayıtlarını kontrol etmeleri ve ders kaydında hata, eksik-fazla ders olması halinde düzeltilmesi için bölüm başkanlığına yazılı olarak başvuru yapmaları, öğrencilerin dönem sonunda mağdur olmalarını engelleyecektir. Bu nedenle kayıt hatalarının en geç ara sınavlar başlamadan önce düzeltilmesi gerekmektedir.

Ara sınavlar başladıktan sonra bu konuda gelen talepler, Üniversitemiz Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği'nin 12'inci maddesi ve 2017/10918 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2'inci maddesi gereğince dikkate alınmayacaktır."

Hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

DUYURU !

Değerli Öğrenciler,

Bölümümüzde Lineer Cebir dersini okutmakta olan öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin BAŞÇI'nın 28 Şubat 2018 tarihi Çarşamba gününde yapılması gereken dersi ilgili öğretim üyesinin sağlık problemi dolayısıyla ilerideki bir tarihte telafi edilecektir.

Bilgilerinize duyurulur.

 

DERS KAYITLARI HK. DUYURU

Değerli Öğrenciler

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi, ÖĞRENCİ DERS KAYITLARI  14 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 23.00 'e  kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize duyurulur.

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI

Değerli Öğrenciler,

Bölümümüz 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi LİSANSÜSTÜ ders programı aşağıdaki linkte sunulmuştur.

MAKİNE 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DERS PROGRAMI (TASLAK)

Bilgilerinize duyurulur.

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI

Değerli Öğrenciler,

Bölümümüz 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi ders programı aşağıdaki linkte sunulmuştur.

MAKİNE 2017-2018 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI III. GÜNCELLEME

Bilgilerinize duyurulur.

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEK ÇİFT SINAV PROGRAMI HAKKINDA

Değerli öğrenciler,

2017-2018 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı tek-çift sınav programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen linke tıklayınız...

 

 

TEK-ÇİFT SINAVLARINA BAŞVURACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!

Tek-Çift Sınavlarına başvuracak öğrencilerin dilekçelerini en geç 26 Ocak 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Dilekçelerde ıslak imzalı şekilde öğrenci imzası, danışman imzası ve dilekçe ekinde final notlarının da işlenmiş olduğu ıslak imzalı mühürlü mezuniyet transkripti yer almalıdır. Öğrencilerimizin bu hususta özenli olmaları önem arz etmektedir.

Bilgilerinize duyurulur.

 

MAZERET SINAV DUYURUSU !

Bölümümüzde öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül ERENÇİN tarafından okutulmakta olan "Matematik I" dersinin final mazeret sınavı 24 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da Fen Edebiyat Fakültesi'nde 310 no.lu odada yapılacaktır.

İlgili dersin mazeret sınavına girecek öğrencilerine önemle duyurulur.

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİNAL SINAV PROGRAMI

Değerli Öğrenciler,

Bölümümüz 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı final sınav programı aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Bilgilerinize duyurulur.

MAKİNE 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİNAL SINAV PROGRAMI

 

MAZERET SINAV DUYURUSU !

Bölümümüz "Makine Elemanları I" dersinin mazeret sınavı 18 Aralık 2017 tarihi Pazartesi günü saat 14:30'da Araştırma Görevlisi M. Fatih KAHRAMAN'ın odasında yapılacaktır.

İlgili dersin mazeret sınavına girecek öğrencilerine önemle duyurulur.

 

MAZERET SINAV DUYURUSU !

Bölümümüzde öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül ERENÇİN tarafından okutulmakta olan "Matematik I" dersinin mazeret sınavı 14 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da Fen Edebiyat Fakültesi'nde 310 no.lu odada yapılacaktır.

İlgili dersin mazeret sınavına girecek öğrencilerine önemle duyurulur.

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

ARA SINAV PROGRAMI

Değerli Öğrenciler,

Bölümümüz 2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi ara sınav programı aşağıdaki linkte yer almaktadır.

MAKİNE 2017-2018 GÜZ ARA SINAV PROGRAMI

Bilgilerinize duyurulur.

 

UZAKTAN EĞİTİM REHBERLİK HİZMETİ HK.

Üniversitemiz bünyesinde uzaktan eğitim yönetim sistemi üzerinden yürütülmekte olan, ortak zorunlu dersleri(Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II) alan öğrencilere yönelik, 05.10.2017 ve 09.10.2017 tarih, 15:00-17:00 saatleri arasında Kongre Merkezi Bordo Salon'da, uzaktan eğitim yönetim sistemi kullanımı ve karşılaştıkları güçlüklere yönelik rehberlik eğitimi verileceğine ilişkin; Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün ilgi yazısı aşağıdaki linkte verilmiştir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

UZAKTAN EĞİTİM REHBERLİK TOPLANTISI

 

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA ÖĞRENCİLERİ İÇİN MÜFREDAT

Bilgiler için aşağıdaki linke tıklayınız.

MAKİNE MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA MÜFREDATI

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

Bölümümüz 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi ders programı aşağıdaki linkte verilmiştir.

Bilgilerinize duyurulur.

MAKİNE 2018 GÜZ HAFTALIK DERS PROGRAMLARI 2. GÜNCELLEME

 

2016-2017 YAZ ÖĞRETİMİ ÜCRET İADESİ HAKKINDA! 

Aşağıdaki linkte isimleri bulunan öğrencilerin yaz okulunda açılmayan derslerin ücret iadeleri için banka dekontunun aslı (Bankamatik çıktısı geçerli değildirile birlikte 25 Ağustos 2017 Cuma mesai bitimine (17:00) kadar Bölüm Sekreterliğine dilekçe yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Dilekçe ile bu tarihe kadar başvuru yapmayanların ücret iadesi yapılamayacaktır.) (Ücret iadesine ilişkin dilekçe örneği Bölümün web sitesinde Formlar/Dilekçeler kısmında yer almaktadır; bilgileri eksiksiz, formata uygun şekilde doldurmanız gerekmektedir.) 

Ücret İade Listesi İçin Tıklayınız!

 

 

BÖLÜMÜMÜZÜN 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ AÇILMASI KESİNLEŞEN DERSLERİN LİSTESİ

1) Statik

2) Mukavemet

3) Termodinamik

4) Uygulamalı Termodinamik

5) Makine Elemanları II

6) Makina Teorisi

7) Isı Geçişi

8) Makina Elemanları I

9) Enerji Santralleri (E.B.)

10) Yenilenebilir Enerji Sistemleri (O.S.D.)

11) Döküm Teknolojisi (K.İ.B.)

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ DERS PROGRAMI

Bölümümüz 2017 yılı yaz öğretimi ders programı aşağıdaki linkte verilmiştir.

Bilgilerinize duyurulur.

MAKİNE YAZ ÖĞRETİMİ DERS PROGRAMI 2. GÜNCELLEME

TEMMUZ AYINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !

Değerli Öğrenciler,

Temmuz ayında staj yapacak öğrencilerin staj başvuru belgelerini en geç 23 haziran 2017 cuma günü mesai bitimine kadar Bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra teslim edilen evraklar dikkate alınmayacak olup staj girişleri yapılamayacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

 

 

 

 

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi © 2018 Sayfa Başı