Gıda Mühendisliği Bölümü


Gıda Mühendisliği Bölümü 2004 yılında Fakültemizin ilk Bölümü olarak eğitim öğretime başlamıştır. Bölümde lisans yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Yüksek Lisans eğitimi 2007 yılında, Doktora eğitimi ise 2010 yılında başlamıştır. Bölümümüzde eğitim dili Türkçe'dir.

Bölümümüzde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi itibari ile 7+1 müfredatı uygulanmaktadır. Müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli dersler alınarak ve toplam 40 iş günü staj yapılarak mezuniyet için gereken 240 AKTS kredinin tamamlanması gerekmektedir. Bu kredi yükünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans düzeyinde diploma alırlar.

Bölümümüzde temel mühendislik derslerinin yanı sıra Gıda Kimyası, Gıda Mikrobiyolojisi ve Gıda Teknolojisi gibi temel dersler zorunlu ders kapsamında yer almaktadır. Gıda teknolojisi alanı ile ilgili tamamlayıcı nitelikte dersler başta olmak üzere gıda mühendisliği alanına özgü pek çok ders seçmeli ders havuzunda bulunmaktadır. Ayrıca sosyal içerikli olan dersler de Bölümümüz seçmeli ders havuzunda tutulmaktadır. 

Bölümümüz 13 öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi doktor ve 1 öğretim görevlisi doktordan oluşan akademik kadroya sahiptir.

Bölümümüzde genel olarak kimyasal, enstrümantal ve mikrobiyolojik analizlerin yürütüldüğü 3 adet öğrenci uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüzde bazı gıda üretimlerinin gerçekleştirilmesi için uygun donanıma sahip bir araştırma geliştirme (AR-GE) laboratuvarı ve ayrıca 8 adet araştırma laboratuvarı yer almaktadır. Fakültemizde, Bölüm öğrencilerinin yararlanabildiği bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: muhendislikibu.edu.tr
Top