Formlar & Dilekçeler

Mazeret Sınavı Dilekçesi

Tek-Çift Sınav Talep Dilekçesi

Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi

Kayıt Dondurma Talebi Dilekçesi

İntibak Dilekçesi

Ders Çakışma Dilekçesi 

Boş Dilekçe Formu

Yaz Öğretiminde Yurtta Konaklamak için Dilekçe

Üniversite Dışından Yaz Okulu Alma Dilekçesi

Yaz Okulu Ücret İade Dilekçesi

Araç Tahsis Dilekçesi

Erasmus Giden öğrenci (Öğrenim Hareketliliği)

Erasmus Giden Öğrenci (Staj-geldikten sonra)

Erasmus Giden Öğrenci (Staj-gitmeden önce)

AKADEMİK PERSONEL DİLEKÇELERİ

Akademik Personel Görev Talep Formu

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top