DUYURULAR

BAŞSAĞLIĞI

ABD Ankara Büyükelçiliği desteği, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları

Birliğinin proje sahipliğinde Purdue Üniversitesi ile işbirliği ile “Developing

Young Innovative Entrepreneurial Leaders in STE(A)M Fields in Eastern

Marmara Region” (Doğu Marmara Bölgesinde STE(A)M Alanında Innovasyona

Dayalı Genç Girişimci Liderler Geliştirme) projesi başlatılmıştır. 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde  Fakültemiz

Bölümlerinde okutulacak Ders Programları ekteki şekildedir.

 

Tüm Öğrencilerimize duyurulur.

Page 4 of 8

FAKÜLTE DUYURULARI

Top