II. BAKIM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

II. BAKIM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

17 Ocak 2023

 

TMMOB Makine Mühendisleri Odası, mühendisliğin önemli faaliyet alanlarından biri olan bakım konusunda teknolojik gelişmeleri irdelemek, bu alanda bilgilendirme ve bilinçlenme yaratmaya yönelik açılımları sunmak, alternatifler üretmek amacıyla Bakım Teknolojileri Kongre ve Sempozyumları gerçekleştirmektedir.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Sakarya İl Temsilciliği yürütücülüğünde 10-11 Mart 2023 tarihlerinde SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ’nde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz II. BAKIM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, #geçmiştengeleceğebakımteknolojileri ana temasıyla, bakım teknolojileri ve uygulamalarının inceleneceği bir platform olacaktır.

Sempozyumumuzda, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Oturumları ve Seminerler aracılığıyla, konusunda uzman olan kişi ve kuruluşların, akademisyenlerin, sektörde ürün ve hizmet üreten firma ve işletmelerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, mühendis ve teknik elemanların buluşturulması; ayrıca sergi organizasyonuyla da firmaların kendilerini tanıtabilmeleri amaçlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için https://bakimsempozyumu.org/ web sayfasını ziyaret ediniz.

 

EK: afis-mmo-bakimsempozyumu

Top