-->

BOLU SANAYİ ve TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİLERİ ve DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI TEMSİCİLERİNİN FAKÜLTEMİZE ZİYARETLERİ

14 Ekim 2022

Bolu Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü temsilcileri Sevinç ÇAM DOĞAN, Menşure Melda SAVAŞ, Fatih KARAASLAN ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu temsilcisi Tolga KAYA 14.10.2022 tarihinde yaptıkları ziyarette Fakültemiz yönetimiyle yapay zeka, siber güvenlik, yenilenebilir enerji kaynakları ve Bolu ili özelinde istihdam kapasitesinin artırılması gündem maddeleri özelinde toplantı yapmışlardır. Toplantı neticesinde MARKA proje çağrıları ile uyumlu olan başlıklar ele alınarak 2023 yılı çağrıları kapsamında ön hazırlık yapmak üzere kararlar alınmıştır.

 

 

Toplantıya Katılanlar:

Tolga KAYA – MARKA Bolu Koordinatörü

Sevinç ÇAM DOĞAN – Bolu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Menşure Melda SAVAŞ – Bolu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Fatih KARAASLAN - Bolu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

 

Toplantıya Katılan Fakültemiz Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ömer ÖZYURT – Mühendislik Fakültesi Dekanı

Dr. Öğr. Üyesi Önder EYECİOĞLU - BAİBÜ Müh. Fak. Dekan Yard.

Dr. Öğr. Üyesi Kadir GELİŞ – BAİBÜ Müh. Fak. Dekan Yard.

Dr. Öğr. Üyesi Ümit ŞENTÜRK – BAİBÜ Müh. Fak. Bilgisayar Müh.

 

 

 

Top