< < AKADEMİK KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞTIR
-->

AKADEMİK KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞTIR

03 Kasım 2023

Dekanımız Prof. Dr. Ömer ÖZYURT’un açılış konuşmasıyla başlayan Fakültemiz Akademik Kurulu 01.11.2023 tarihinde personelimizin yüksek katılım oranıyla gerçekleştirilmiş ve Fakültemiz hakkında ayrıntılı tanıtımlar yapılmıştır. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Coşkun KARACA akademik-idari süreçler ve destekler ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur.

Dekanımız Prof. Dr. Ömer ÖZYURT yaptığı açılış konuşmasında İsrail-Filistin savaşında yaşanan insanlık dramının masum çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerini üzüntüyle dile getirmiştir. Cumhuriyetimizin 100. Yılı ile ilgili tebrik temennilerinde bulunduktan sonra fakültemizin akademik ve idari süreçlerinin tanıtımıyla başlayan sunumda; misyon-vizyon, hedefler, akademik-idari kadrolar, fiziki altyapı, yönetim, bölüm başkanlıkları, teşkilat yapısı, bölümler bazında öğrenci sayıları, akademik-idari personel sayıları, eğitim alanları, sosyal alanlar, lisansüstü ve yabancı uyruklu öğrenciler, ders intibak süreçleri, MÜDEK (Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Süreçleri) MÜDE 7+1 (Mühendislik Deneyimi Eğitimi), Staj çalışmaları, bilimsel yayın sayılarımız, 2209 ve Lift-up projelerinde Fakültemizin öğrencilerinin kabulü konusundaki başarılar, Teknofest yarışmaları, Kalite Süreçleri, PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al), Öz değerlendirme ve Fakültemizin başarıları konuları hakkında ayrıntılı değerlendirmeler ve açıklamalar yer almıştır. Sunum sonunda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Coşkun KARACA Fakültemizin akademik-idari süreçlerinin destekleneceği konusunda görüşlerini belirtmişlerdir. Ayrıca soru-cevap kısmında da Fakültemiz akademisyenlerinin taleplerini dinleyerek çözüm için ivedilikle çalışılacağını ve fakültemizin pozitif yönde destekleneceğini eklemişlerdir.

Akademik kurulumuzda aşağıda ismi geçen öğretim üyelerine yeni akademik unvanları için tebrikler yapılarak plaket ve belgeleri takdim edilmiştir. Ayrıca Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Naci ÇELİK, Prof. Dr. Kemal POLAT ve Doç. Dr. Musa BÜYÜKADA; ABD’nin Stanford Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer alarak, önemli bir başarıya imza atmaları dolayısıyla kendilerine tebrik belgeleri verilmiştir.

Fakültemizin akademik kurul toplantısı fuaye alanında yapılan ikramlar ve sohbetler eşliğinde sona ermiştir.

Yeni Akademik Unvanları için Plaket ve Belge verilen öğretim üyeleri:

 

Prof. Dr. Ali ATEŞ

Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK*

Prof. Dr. Nazlı BALDAN PAKDİL**

Prof. Dr. Turgay PEKDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ATEŞ DURU

Dr. Öğr. Üyesi Ümüt Sakine DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇOBAN

Dr. Öğr. Üyesi Hürol KOÇOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Önder GÜLBEYAZ

Doç. Dr. Ali YILMAZ

Doç. Dr. Oktay AYTAR

Doç. Dr. Önder EYECİOĞLU

Doç. Dr. Kadir GELİŞ

Doç. Dr. Selçuk DEMİR

Doç. Dr. Emrehan Kutluğ ŞAHİN

 

* (Görevli-izinli olması nedeniyle kendisini temsilen Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nusret KARAKAYA toplantıya katılmıştır.)

** (Görevli-izinli olması nedeniyle kendisini temsilen eşi Prof. Dr. Murat PAKDİL toplantıya katılmıştır.)

Top