Bölüm Hakkında

BAİBÜ Kimya Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans programları 2021 baharında açılmış olup ilk öğrenci kabülü 2021-2022 öğretim yılında gerçekleşmiştir. 

Kimya mühendisliği, hammaddeleri değerli ürünlere dönüştüren endüstriyel süreçlerin tasarımı, üretimi, geliştirilmesi, işletilmesi, dönüştürülmesi ve yönetimini içerir. Örneğin, günlük tükettiğimiz yiyecek ve içecekler ve ihtiyacımız giyecekler, kullandığımız enerji ve aldığımız ilaçlar kimya mühendislerinin teknik bilgisine ve hünerlerine bağlıdır. Kimya mühendisleri, kaynakları yönetirken ve çevreyi korurken bu ürünlerin güvenli üretimini ve daha ileri gelişimlerini gerçekleştirirler.

Bu sebeplerden, BAİBÜ Kimya Mühendisliği eğitim programları:

 • doğa bilimleri (kimya ve fizik gibi),
 • yaşam bilimleri (biyoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya gibi),
 • malzeme bilimi,
 • matematik,
 • ekonomi,
 • yönetim,
 • analiz,
 • bilgi teknolojisi,
 • iş güvenliği ve sağlığı,
 • çevresel problem çözümleri

temel ilke ve yaklaşımlarının yanı sıra,

 • proses tasarımı,
 • reaksiyon kinetiği ve prensipleri,
 • temel kimyasal ve fiziksel işlemler,
 • termodinamik,
 • kimyasal teknolojiler

kimya mühendisliği spesifik konularını kapsayan teorik ve uygulamalı, zorunlu ve seçmeli dersleri içerir.

Seçmeli dersler, Kimya Mühendisliği ve BAİBÜ’ nün diğer bölümlerinde sunulmakta olan derslerden oluşmaktadır.

Programlarımız, akreditasyon birimleri (ABET ve MÜDEK gibi) standartlarında tesislerde konularında uzman öğretim kadrosu tarafından verilecektir. Bölüm, öğretim alanları ve sanal öğrenme odaları ile modern bilgi işlem tesislerinin yanı sıra yakın zamanda inşa edilmiş Mühendislik Fakültesi binasında yer almaktadır. Endüstriyle yakın ilişkilerimiz yüksek nitelikli profesyonel Kimya Mühendisleri mezun etmemize ayrıca önemli katkıda bulunacaktır.

BAİBÜ Kimya Mühendisliği’nde okumak, birçok kariyer olanağına giden yolları açan zenginleştirici ve değerli bir deneyim kazandıracaktır. “Öğrencilerimiz Geleceğimizin Teminatıdır” yaklaşımıyla tüm öğrencilerimizin potansiyelini fark etmeyi ve yoğun, heyecan verici ve tatmin edici mühendislik dünyasında yerlerini bulmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktayız.

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
 • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
 • Email: muhendislikibu.edu.tr
Top