Hakkında

BÖLÜM DUYURUSU

Sayın öğrencilerimiz, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders programı ektedir...

HAKKIMIZDA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2010 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. İnşaat Mühendisliği Bölümü 2020-2021 Lisans Eğitim-Öğretim dönemine ilk lisans öğrencilerini alarak Lisans eğitimine başlıyacaktır. Bölümde Ulaştırma, Geoteknik, Hidrolik, Mekanik ve Yapı olmak üzere 5 ana bilim dalı bulunmakta olup bu alanlarda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü BAİBÜ'nin eğitim, kalite, yenilikci, çağı yakalayan ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine ağırlık veren misyonu doğrultusunda lisans eğitimlerini gerçekleştirecektir. Bu amaçlar doğrultusunda Lisans eğitimine başlayan bölümde, yetiştirilecek her bir öğrencinin yapılan çalışmaları teori ile pratiği bütünleştiren, alanında uzman ve bununla birlikte bilimsel gelişmelere de katkıda bulunulacak Mühendis adayları olması hedeflenmektedir.

 BAİB Üniversitesi  İnşaat Mühendisi bölümü yetiştireceği her bir Mühendis adayının:

  • Temel bilim ve temel mühendislik ile İnşaat Mühendisliği konusunda ileri seviyede bilgi ile donanımlı,
  • Elde ettiği mühendislik bilgi ve becerileri profesyonel meslek yaşamında etkili kullanabilen ve geliştirebilen,
  • Çalıştığı konu ile ilgili yenilikleri ve literatürü takip eden, araştırma ve geliştirmeye odaklı, meslek etiğine saygılı mühendis istihdam eden ve
  • Tüm özel ve kamu kurumlarında öncelikle tercih edilen,

özelliklere sahip olmasını amaç ve hedef edinmiştir.

 

 

 

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: muhendislikibu.edu.tr
Top