Hakkında

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2010 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Lisans programı 2020 bahar döneminde açılmış olup öğrenci alımına 2020-2021 öğretim yılında başlamıştır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü BAİBÜ'nün eğitim, kalite, yenilikçi, çağı yakalayan ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine ağırlık veren misyonu doğrultusunda lisans eğitimlerini gerçekleştirecektir. Bu amaçlar doğrultusunda Lisans eğitimine başlayan bölümde, yetiştirilecek her bir öğrencinin yapılan çalışmaları teori ile pratiği bütünleştiren, alanında uzman ve bununla birlikte bilimsel gelişmelere de katkıda bulunulacak Mühendis adayları yetiştirmeyi hedeflenmektedir.

 

İnşaat Mühendisliği Nedir?

 

İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, konvansiyonel ve yüksek hızlı demiryolu projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. Mühendisliğin anası olarak da kabul edilen inşaat mühendisliği askerî mühendislikten sonra gelen en eski temel mühendislik dalıdır.

   How to start a civil engineering company - Build Magazine
   

İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bölümümüzde Anabilim dalları kurulmuş olup başlıca :

- Yapı AnaBilim Dalı

- Mekanik AnaBilim Dalı

- Ulaştırma AnaBilim Dalı

- Geoteknik AnaBilim Dalı

- Hidrolik AnaBilim Dalı

bulunmaktadır.

 

Kariyer olarak İnşaat Mühendisliği

İnşaat mühendisleri için tipik bir kariyer yolu mevcut değildir. İnşaat mühendisi olmaya hak kazanmış birçok kişi düşük sorumluluk gerektiren işlerle başlarlar ve yetkilerini kanıtladıkça, daha yüksek sorumluluk düzeyi isteyen iş ve görevler için güven kazanırlar. Ancak inşaat mühendisliği mesleğinin her bir dalı değişik kariyer yolları izlemeyi gerektirmektedir. Bazı alan ve firmalarda giriş derecesindeki mühendisler üst düzey tasarım mühendislerinin "gözleri ve kulakları" olmak üzere inşaat izleme bölümünden işe başlarken, bazı alan ve firmalarda ise rutin analiz tasarım ve yorum konularında işe başlayabilirler. Deneyimli mühendisler ise genellikle kompleks analiz işleri, daha karmaşık tasarım projelerinin yönetimi, diğer mühendislerin yönetimi ya da özel danışmanlığı kapsayacak şekilde adlî mühendislik dallarındaki gibi daha karmaşık ve sorumluluk gerektiren iş ve görevlerde hizmet verirler.

Seçmeli dersler, İnşaat Mühendisliği ve BAİBÜ’ nün diğer bölümlerinde sunulmakta olan derslerden oluşmaktadır.

 

How Much Do Civil Engineers Make? | UCF Online
Civil Engineering Jobs are on the Rise | Jobs for Veterans | G.I. Jobs

  

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: muhendislikibu.edu.tr
Top