Araştırma Projeleri

 

                                                                                                          DEVAM EDEN PROJELERİMİZ    

                      

Destekleyen Kuruluş

Proje Adı

Proje Kodu

Proje Yürütücüsü/Araştırmacı

Yürürlük Süresi

BAİBÜ

Et Tür Tayinlerinde Myoglobinin MALDI- TOF TOF/MS ve UHPLC’de Marker Olarak Kullanılması

2015.09.04.912

Prof. Dr. Ömer ZORBA (Y)

2015-2018

BAİBÜ

Listeria monocytogenes'in MALDI TOF/TOF MS ile tanısında tespit edilebilir en düşük bakteri sayısının belirlenmesi ve tanımlama süresinin kısaltılmasına yönelik bir araştırma

2015.09.04.935

Prof. Dr. Ömer ZORBA (Y)

2015-2018

BAİBÜ

Yanıt Yüzey Yöntemi Kullanılarak Fermente Sucukta Doğal Nitrit ve Askorbat Kaynağı Olarak Ispanak ve Maydanoz Kullanım İmkanlarının Araştırılması.

2017.09.04.1187

Prof. Dr. Ömer ZORBA (Y)

2017-2018

BAİBÜ

Farklı Yağ Oranlarına Sahip Sığır Etine Uygulanan Farklı Isıl İşlemler Sonucu Ette Meydana Gelen Fizikokimyasal Değişimlerin İncelenmesi

2017.09.04.1253

Prof. Dr. Ömer ZORBA (Y)

2017-2018

BAİBÜ

Moleküler Yöntemler Kullanılarak Isıl İşlem Görmemiş Etlerde Tür Tespiti Üzerine Bir Araştırma.

2017.09.04.1123

Prof. Dr. Ömer ZORBA (Y)

2017-2018

BAİBÜ

Yanıt Yüzey Yöntemi Kullanılarak Fermente Sucukta Doğal Nitrit ve Askorbat Kaynağı Olarak Pırasa ve Domates Kulanım İmkanlarının Araştırılması

2018.09.04.1376

Prof. Dr. Ömer ZORBA (Y)

2018-2019

BAİBÜ

Fermente Sucuklarda Bazı Biyojen Amin Oluşumu ve Anyon-Katyon Değişimi Üzerindeki Bazı Faktörlerin Etkisinin Yanıt Yüzey Yöntemi ile Matematik Modellenmesi

2018.09.04.1391

Prof. Dr. Ömer ZORBA (Y)

2018-2020

BAİBÜ

Çeşitli fenolik bileşiklerin ayçiçek ve mısırözü yağlarının oksidatif stabilitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi

2018.09.04.1288

Doç. Dr. Semra TURAN (Y)

2018-2019

BAİBÜ

Pişirme işlemi sırasında tavuk dönerin lipit fraksiyonunda meydana gelen bazı değişimlerin incelenmesi

2018.09.04.1273

Doç. Dr. Semra TURAN (Y)

2018-2019

BAİBÜ

Çeşitli Endüstri Artıklarından (posa/kabuk) Optimum Pektin Ekstraksiyonu ve Ekstrakte Edilen Pektinlerin Karakterizasyonu ve Jel Özelliklerinin Belirlenmesi

BAP-2018.09.04.1399

 

Doç. Dr. Hande Selen ERGE (Y)

2018-2020

 

TÜBİTAK

Kitosan ile Kaplanan ve Vakum Paketlenen Taze Kesilmiş Balkabağı Dilimlerinin Depolama Stabilitesinin Belirlenmesi

118O971

Doç. Dr. Hande Selen ERGE (Y)

2018-2019

TAGEM

Yüksek hidrostatik basinç ile mikroalglerden fermente edilebilir şeker ve pektinaz enzimi üretimi: büyük ölçekli yenilikçi bir yaklaşim

TAGEM/16-Ar-Ge/36

Dr. Öğr. Üyesi. Sibel UZUNER (Y)

2016-2019

BAİBÜ

Keçi Sütünden Farklı Pıhtılaştırma Yöntemleri İle Üretilen Tulum Peynirlerinin Olgunlaştırılması Esnasında Meydana Gelen Değişmeler

2017.09.04.1228

Prof. Dr. Hayri COŞKUN(Y)

2017-2018

BAİBÜ

Farklı Sütlerden Yapılan Kefir Örneklerinin Buzdolabı Sıcaklıgında ve Dondurarak Depolanması Esnasında Meydana Gelen Degismeler,

2016.09.04.1085

Prof. Dr. Hayri COŞKUN (Y)

2016-2019

BAİBÜ

Hayvansal yağ oranı azaltılmış tavuk dönerin kalite karakteristikleri

2018.09.04.1272

Dr. Öğr. İlker Turan AKOĞLU (Y)


03.01.2018 - 03.01.2019

MARKA

Gıdanın Soy Ağacı

(Kurum Dışı Proje)

TR42/18/

ÜRETİM/

0014

Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK (Y)

 

01.11.2018-01.12.2020

TÜBİTAK

Tohum ve Baharatların Prosesinde Atımlı Elektrik Akımı Kullanımı: Sistem Dizaynı, Prototip Üretimi ve Test Edilmesi

217O068

Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK (Y)

01.05.2018-01.11.2019

BAP

Yüksek Hidrostatik Basınç Altında Hardaliye İçeceğinde Meydana Gelen Tad ve Aroma Aktif Komponentlerindeki Değişimin Tespit Edilmesi

2018.09.04.1356

Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK (Y)

13.07.2018-13.07.2019

BAP

Gıda Ambalajı Olarak Kullanmaya Yönelik Patates Sanayisinin Arıtma Tesisi Çıkış Sularından Biyoplastik Eldesi ve Yüksek Hidrostatik Basınç Altındaki Davranış Rejiminin Tespiti

2018.09.04.1304

Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK (Y)

13.03.2018-13.03.2019

BAP

Tohumların Yüzey Dezenfeksiyonu Amacıyla Geliştirilen Laboratuvar Ölçekli Atımlı Elektrik Akımı Ünitesi Prototipi Patent Başvurusu

2017.09.04.1188

Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK (Y)

11.04.2017-11.04.2019

TAGEM

Geleneksel içeceklerimizin yenilikçi proses teknolojileri ile pastörizasyonu: Mikrobiyel inaktivasyon, kalite özellikleri ve raf ömrü

TAGEM-16/ARGE/35

Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK (Y)

01.08.2016-01.08.2020

BAP

Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Mekansal Durumunun İyileştirilmesi ve Sunduğu Hizmetlerin Geliştirilmesinin Sağlanması

 

2015.09.04.852

Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK (Y)

08.05.2015-08.05.2018

TÜBİTAK-MHESR

Investigation of the Synergism between Phage-mediated Biocontrol of Bacteria (PHAGOTHERAPY) and Plant Bioactive Antimicrobials (PHYTOTHERAPY): In vitro and in vivo Trials.

(Kurum Dışı Proje)

114Z680

Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR

(Proje Danışmanı)

 

2015-2018

BAP

Çeşitli Kaynaklardan İzole Edilen Endojen Mayaların Probiyotik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mikroenkapsülasyonun Bu Özellikler Üzerinde Etkisinin Araştırılması.

2014.09.04.748

Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR (Y)

2014-2018

 

 

BAP

Listeria monocytogenes'in MALDI TOF/TOF MS ile Tanısında Tespit Edilebilir En Düşük Bakteri Sayısının Belirlenmesi ve Tanımlama Süresinin Kısaltılmasına Yönelik Bir Araştırma

 

 

2016.09.04.1084

 

 

 

Doç. Dr. Seda KARASU YALÇIN (Y)

 

03.09.2015-03.03.2018

BAP

Farklı Tahıl Unları ile Üretilen Kızılcık Tarhanalarının Besinsel, Mikrobiyolojik ve Pişme Özellikleri Üzerine Fermantasyonun Etkisinin İncelenmesi

 

2016.09.04.1085

 

 

Doç. Dr. Erkan YALÇIN

(Y)

28.07.2016-04.12.2018

TAGEM

Kavuzsuz Arpanın Makarna Üretiminde Kullanılabilme İmkanlarının Araştırılması

(Kurum Dışı Proje)

TAGEM/P-01

Doç. Dr. Erkan YALÇIN

(Proje Danışmanı)

2017-2019

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top